Część pierwsza - doroślijacek@jacek.cz i www.jacek.cz